Вашата оценка 5.00 от 1 гласа
Общи условия

Преди да започнете да използвате нашата уеб страница и интегрираните на нея Интернет резервационна система и системи за търсене и закупуване на туристически услуги, моля да се запознаете с общите условия за ползване на уеб страницата.
Интернет резервационната система предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира самолетни билети за вътрешни и международни полети, оперирани от редовни или нискотарифни авиокомпании.
Система за търсене и закупуване на хотелски резервации предоставя на Потребителя възможност да търси, селектира и резервира хотели в Република България и в чужбина.
Система за търсене и закупуване на застраховки предоставя на Потребителя възможност да закупи застраховка. Системата принадлежи на трети лица и предоставянето на услугата се извършва в съответствие с общите условия на застрахователя, поради което Ви съветваме да се запознаете с тях.
За краткост по надолу в общите условия фирма "Скипър" ООД ще е "Кали травел".

Потребител или Вие е всяко физическо лице, което използва Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки и/или настоящата уеб страница.
Туристическа услуга (Туристически услуги) означава всяка, всички или комбинация от следните услуги закупуване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка, резервации на коли под наем, организиране на туристически мероприятия.
Доставчик – Доставчик означава лицето, което предоставя Туристическата услуга
Хотелска резервация – означава краткосрочно, общодостъпно наемане на къща, апартамент, стая, палатка, каравана и други, за временно пребиваване, както и предоставянето на други, свързани с тези услуги.
Нискотарифни авиокомпании – Тези авиокомпании се отличават от редовните с ниските цени за повечето от полетите си, но имат специфични условия относно допустимия багаж, начини на разплащане, възможности за промяна на имена, полети и др. детайли на вече издаден самолетен билет. Нискотарифните авиокомпании са също известни като NoFrill или Low Cost Carriers (LCC). Предлаганите нискотарифни авиокмпании в резервационната система  са изброени по-долу:
easyJet, Ryanair, Wizz Air, flydubai.
Важно:Нискотарифните авиокомпании не подлежат на общите условия за превоз, съдържащи се в разпоредбите на IATA.
Условията на тарифите на всеки нискотарифен авио превозвач са достъпни през сайта, както и директно на уеб сайтовете на нискотарифните авиокомпании.
 
 
 
I.         ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.         Условиe за ползване на Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки и уеб страницата е приемане на общите условия на фирмата. Общите условия са приложими от момента, в който отворите настоящата уеб страница и се прилагат по отношение на всички услуги, предлагани от "Кали травел", включително когато закупувате съответната услуга по телефона. Чрез достъпа си и използването на уеб страницата по какъвто й да е начин, Вие изразявате своето съгласие, че приемате Общите условия и между Вас и "Кали травел" възникват договорни отношения. Поради това Ви препоръчваме внимателно да ги прочетете и, в случай че не сте съгласни с тях, да преустановите незабавно използването на уеб страницата и услугите, предлагани от Резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки. В случай че имате въпроси относно Общите условия, моля да се свържете с нас на следния електронен адрес: office@kalitravel.bg  
2.         С цел предотвратяването на евентуални недоразумения, моля да имате предвид, че настоящите Общи условия уреждат отношенията по резервирането и закупуването на самолетни билети през сайта www.kalitravel.bg  както и резервирането на хотелски стаи, коли под наем, закупуването на застраховки и други туристически услуги, предлагани от "Кали травел". Условията за превоз, включително, но не само, глоба за промяна на резервацията, позволен багаж, анулиране на билет и др., както и условията за ползване на съответната Туристическа услуга, се урежда съответно от специфичните условия на тарифата на съответния превозвач или доставчик на Туристическата услуга, поради което приемането й от Потребителя е задължително условие за закупуването на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга Туристическа услуга. Преди да направите резервация, моля внимателно да прочетете съответната тарифа и/или общи условия и да отбележите, че ги разбирате и приемате. Понякога тарифите са на английски език. Ако имате проблем с разчитането и/или разбирането на условията на тарифата, предоставени директно от авиокомпанията и/или общите условия на доставчика на Туристическата услуга, моля не се колебайте да потърсите подкрепата на туристическите служители на "Кали травел". В случай че не приемате условията на съответната тарифа и/или общи условия на доставчика на услугата, моля незабавно да преустановите започнатата от Вас резервация и да проверите условията на другите тарифи и/или общи условия на доставчика, предложени в резултатите след търсенето ви в Резервационната система и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, самолетни билети, или да потърсите помощ от служителите на "Кали травел" на електронна поща office@kalitravel.bg .
3.         Настоящата уеб-страница може да съдържа линкове към други уеб-страници. Настоящите общи условия не се прилагат за тези уеб-страници и порaди това Ви съветваме, когато използвате тези уеб-страници, да се запознаете с техните общи условия.
4.         Тази уеб страница, Интернет резервационна система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, са за лична и нетърговска употреба. Без изричното писменно съгласие на "Кали травел" никой не може да използва Резервационната система и Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки с търговски цели. Цялото съдържание и информацията на тази уеб страница (включително цените и наличността на туристическите услуги), както и средствата за осигуряването им, са собственост на "Кали травел" или на доставчиците и снабдителите й (авиокомпании, хотели, туроператори и др.).

II.        ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ И "Кали травел"
1.         Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки могат да се използват само от лица, които са навършили 18 години и не са поставени под пълно или ограничено запрещение. Потребителят потвърждава, че е дееспособен и съгласно действащото българско законодателство не са налице пречки да поема договорни задължения.
2.         Потребителят носи пълна финансова отговорност за използването на Интернет резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, и разходите произтичащи от резервирането и закупуването на предлаганите на уеб-страницата услуги.
3.         Потребителят се задължава, да ползва Интернет резервационната система и системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки по начин, съответстващ на Общите условия, общите условия на доставчика на Туристическата услуга и действащото законодателство в Република България, както и да избягва каквито и да било противозаконни действия. Ако в резултат на използването на Резервационната система, Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, или използването на услугите се причинят вреди на "Кали травел", служители, доставчици и/или партнъори на фирмата, отговорността за поправянето им е за сметка на Потребителя.
4.         Потребителят се задължава да въвежда точна и вярна лична информация. Потребителят няма право да прави резервация/и под фалшиво или чуждо име и да извършва плащанията за самолетни билети, застраховки, хотелски резервации или други услуги с фалшива или чужда кредитна карта без съгласие на собственика на кредитната карта, да спира оторизирани от него плащания с кредитна карта по вече закупени от него услуги, за които "Кали травел" е издал съответните самолетни билети и/или ваучери, да предствя неистински или с невярно съдържание платежни нареждания за извършен банков превод, както и всякакви други действия, с които въвежда "Кали травел" в заблуждение, че е заплатил резервираните от него самолетни билети и/или други Туристически услуги. Хотелски резервации или резервации за автомобил под наем не могат да се заплащат с чужда кредитна карта, независимо от съгласието на собственика на картата.За установени такива действия, или подозрения за извършване на действия, забранени от действащото законодателсто, "Кали травел" незабавно ще сезира компетентните органи и ще предприеме съответни съдебни мерки.
5.         Потребителят носи пълна отговорност за посочените от него данни в Интернет резервационната система и Системите за за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки включително, но не само, начална и крайна дата на пътуването, начална и крайна дата на застраховката, дата на настаняване и напускане на хотела, избор на хотел, вид застраховка, дестинации, превозвач, цена, данни за пътниците и платеца, съгласието си с условията на тарифата, съгласието си с общите условия на доставчика.
6.         В случай на резервация по телефона, "Кали травел" ще изпрати електронно съобщение на посочения от Потребителя електронен адрес с детайли за направената резервация. Съдържанието на електронното съобщение следва да бъде потвърдено от Потребителя в рамките на 2 часа от получаването му. В случай че Потребителят не потвърди съдържанието в рамките на 2 часа от получаването му и/или заплати направената резервация, се счита, че той е потвърдил резервацията с детайлите, посочени в електронното съобщение. В случай че Потребителят не предостави електронен адрес или предостави невалиден електронен адрес, но направи плащане на резервацията, извършена по телефона, се счита, че той е съгласен с детайлите на резервацията, договорени по време на телефонния разговор.
7.         Потребителят следва да се информира относно визовите изисквания за съответната държава, за която закупува самолетен билет, застраховка и/или хотелска резервация, и да си набави всички необходими визи и документи за безпроблемното си пътуване. "Кали травел" не носи отговорност в случай, че на Потребителят му е отказано пътуване и/или ползване на други Туристически услуги поради липса на валиден паспорт, лична карта, виза или каквито й да било други документи, изисквани от българското законодателство или законодателството на съответната държава.
8.         Потребителят трябва да провери с "Кали травел" най-късно 72 часа преди резервирания полет дали авиопревозвачът не е променил първоначално обявения час на полета или друга част от маршрута.
9.         "Кали травел" съветва Потребителя да се запознае с политическата обстановка в държавата, която би желал да посети, и го информира, че не носи отговорност в случай на безредици, стачки, военни действия и др. подобни обстоятелства в съответната държава, от които биха произтекли вреди за Потребителя.
10.       "Кали травел" съветва Потребителя да се запознае с информация за хотела, който е резервирал, като време за настаняване и напускане, адрес, необходими документи за настаняване и други, които са му необходими с оглед ползване на услугата.
11.       Потребителят има право да направи 1 (едно) копие на потвърждението на закупената от него услуга. Потребителят няма право да изменя, разпространява, предава, излага на показ, извършва, възпроизвежда, публикува, лицензира, както и да създава производни продукти, да предава, продава или препродава каквито и да било информация, софтуер, продукти или услуги, придобити от тази уеб страница. В случай на констатирани нарушения "Кали травел" ще предприеме предвидените в действащото законодателство мерки за защита на правата и интересите си.
12.       В случай че Ви е необходимо съдействие във връзка със закупена застрахователна полица, моля да се свържете директно със застрахователя на посочените в застрахователната полица телефони.
13.       "Кали травел" предупреждава, че при ползването на Интернет резервационната система и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, рискът от незавършена резервация е изцяло за сметка на Потребителя. За завършена се счита резервация, при която са изпълнени всички стъпки, посочени в раздел III, IV и V за съответната услуга на настоящите Общи условия и системата е генерирала резервационен код при плащане с кредитна карта. При плащане с банков превод резервацията е успешна след като са изпълнени всички стъпки, посочени в Секция III и V за съответната услуга и системата е генерирала резервационен код. След приключване на резервацията ще получите електронно съобщение с резервационен код и инструкции. В случай че не получите такова електронно съобщение, моля да се свържете с нас.
14.       "Кали травел" не гарантира, че ползването на интернет резервационната система и системите за за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки ще протича без смущения, прекъсвания или невъзможност за връзка при проблеми с интернет "браузера", електрозахранването или с интернет връзката на потребителя.
15.       "Кали травел" не гарантира, че след получаване на резултат от търсенето, в интернет резервационната система на "Кали травел" и/или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, няма да се появят оферти, различни от намерените по-рано в системата. Това е възможно, поради настъпване на промени в цените на търсените полети или услуги за периода между двете търсения с резервационната система, или системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки. За валидно се счита търсенето, направено последно.
16.       "Кали травел" не гарантира, че след резервирането на самолетен билет, застраховка, хотел или друга услуга, няма да се появят в интернет резервационната система на "Кали травел" и/или системите  за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки цени, които да са по-ниски от цената, на която потребителят вече е резервирал съответната услуга. Това не означава, че цената, на която е резервирана съответната услуга ще бъде намалена. Валидна е цената, на която потребителят е направил съответната резервация.
17.       "Кали травел" предупреждава, че ако Потребителят не потвърди веднага избрания от него самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка, по начина описан в Секция III, IV и/или V за съответната услуга, за "Кали травел" не възниква договор за посредничество при покупка на самолетни билети, хотелски резервации и/или застраховки, нито "Кали травел" гарантира, че при последващо търсене ще имате възможност да резервирате самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка и/или хотел на същата цена.
18.       "Кали травел" полага грижата, като добър търговец и администратор на сайта и интернет резервационната система, да осигури публикуване на актуална и вярна информация. Ако установите, че е публикувана невярна информация, моля свържете се с нас незабавно.

III.      РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА САМОЛЕТНИ БИЛЕТИ
1.         Потребителят може да направи резервация за самолетен билет, използвайки интернет резервационната система на "Кали травел" на сайта www.kalitravel.bg   по следния начин:
•          Стъпка 1: Въвеждане на критериите за търсене (От и До дестинации, тип полет, дати за начало и край на пътуването,брой и тип пътници) във Формата за търсене и натискане на бутона "Търси"
•          Стъпка 2: В рамките на 60 секунди, Резервационната системата генерира резултати от търсенето, като в началото на страницата с резултатите се предоставя обобщена информация за авиокомпаниите и полетите, а по-долу, подредени във възходящ ред, са всички полети, отговарящи на заложените критерии за търсене. В информацията за всеки предложен полет на страницата с резултати от търсенето са предоставени точните детайли за маршрута, авиокомпанията, полета, часовете на тръгване и пристигане. Относно цената на предложените полети, моля отбележете, че на страницата с резултатите от резервационната система има специален текст, уведомяващ потребителите, че представената цена е крайна цена на самолетния билет, включваща всички летищни такси.
•          Стъпка 3: След като Потребителят селектира най-подходящия за него полет и се запознае с условията на тарифата на превозвача, следва да натисне бутона "Избери".
•          Стъпка 4: Потребителят следва да въведе на латиница имената на пътника, както са изписани на валиден документ за самоличност, с който ще пътува, и да посочи начин на плащане – Плащане в брой, Кредитна Карта или Банков превод.
•          Стъпка 5:
A.        При избор на плащане с кредитна карта: Потребителят трябва да въведе номер на картата, код на картата (CVV), дата на валидност на картата, имената и адреса на картодържателя, валиден електронен адрес, на който ще получи потвърждението си за резервация, и телефон за връзка. Потребителят натиска бутона «Резервирай». В случай че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, интернет резервационната система потвърждава резервацията като генерира резервационен код и информация за очакване на издадения самолетен билет в рамките на 24 часа, и резервираният билет е закупен от потребителя. Във всички други случаи Потребителят ще бъде информиран за причината, поради която резервацията не може да бъде успешно завършена.
B.        При избор на плащане с Банков превод: Потребителят трябва да въведе име и адрес на платеца (който ще направи превода), електронен адрес на който ще получи потвърждението си за резервация и телефон за връзка. След натискане на бутона "Резервирай" – интернет резервационната система завършва резервацията и генерира за клиента резервационен код както и информация относно това какво следва да се направи за да се издаде билета/ите. Резервацията е успешно приключена и билета/ите биват закупени и издадени едва след заплащане на дължимата сума в посочения срок. Потребителя се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. В случай,че желаете да заплатите самолетния билет чрез банков превод,извършен чрез чуждестранна банка,преводьт както и платежното нареждане за извършения превод следва да бъдат извършени и представени на „Кали травел" най- късно до 5 дни преди датата на полета,за който се закупува самолетния билет. Ако до полета остават по-малко от 5 дни, можете да закупите самолетния билет чрез кредитна карта или банков превод,извършен чрез българска банка. Плащането се счита за извършено след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща на "Кали травел". В случай на не изпращане на потвърждение за извършеното плащане в най-кратък срок, Потребителят рискува цената на избрания полет да изтече и авиокомпанията да анулира резервацията преди билетът да бъде издаден, като всички щети произтичащи от това са за сметка на Потребителят.
2.         След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в интернет резервационната система. В електронното съобщение, получено на електронната поща се дава информация какво следва да направи Потребителят, за да получи издаден билет по резервацията си.
3.         Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:
•          "Потвърждение за резервация" – Потребителят получава това съобщение при успешно плащане с кредитна карта, когато е резервирал самолетен билет.
•          "Потвърждение за резервация/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковите сметки на „Кали травел“ и се посочва, че цената на самолетния билет не е гарантирана до момента на издаването на билета/ите, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума, на електронния адрес на „Кали травел“.
 
4.         Потребителят може да направи резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Кали травел" и направи своето запитване, първо ще получите информация за търсения полет или друга туристическа услуга, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След потвърждение, Потребителят ще получи електронно съобщение с подробни инструкции как и в какъв срок да заплати направената резервация.
5.         Промени във вече издаден самолетен билет, включително неговото анулиране, могат да се правят, само ако е предвидена тази възможност в условията на тарифата на съответния превозвач, извършващ полета или изпълнителя на услугата и при спазване на посочените в нея правила. Моля да имате предвид, че в случай че такива промени са възможни, те са свързани със заплащане на предвидените в условията на тарифата глоби и допълнителни такси.

IV.      ЗАКУПУВАНЕ НА ХОТЕЛСКИ РЕЗЕРВАЦИИ
1.         Потребителят може да направи хотелска резервация, използвайки системата за търсене и резервиране на хотелски резервации на сайта www.kalitravel.bg  по следния начин:
•          Стъпка 1: Натиснете върху полето „Хотели в България” или „Хотели в чужбина“ на началната страница на "Кали травел".
•          Стъпка 2: Въведете критериите за търсене (дестинация, дати на настаняване и напускане на хотела, брой стаи, брой възрастни и деца) във Формата за търсене и натиснете на бутона "Търси".
•          Стъпка 3: В рамките на 60 секунди Системата за търсене и резервиране на хотели генерира резултати от търсенето, посочващи общия брой на намерените хотели, с кратка информация къде са разположени, категория на хотела и цена. Подреждането на хотелите е по критерии на системата, но ако желаете можете да изберете друг критерий на подредба, като например Местоположение, Цена, Брой звезди, Удобства или Тип хотел. Ако желаете повече информация за конкретен хотел, можете да натиснете бутона „Още за хотела“ и да прочетете описанието на хотела, стаите, как да стигнете до него и друга полезна информация, която Ви е необходима, за да направите своя избор.
•          Стъпка 4: След като изберете подходящия за Вас хотел и стая, натиснете бутона „Резервирай“, където ще бъдете пренасочени към екран „Информация за клиента“. Моля въведете данните на гостите, в съответствие с документа за самоличност, който ще  представите в хотела, данни за контакт. Плащане може да се извърши в брой в офиса, по банков път и с кредитна карта.
2.         Потребителят може да направи хотелска резервация и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Кали травел" и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретен хотел и цена, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона. След подвърждаване от Ваша страна и плащане в брой, с кредитна карта или по банков път, резервацията ще бъде завършена и ще Ви бъде предоставен резервационен код и хотелски ваучер. При плащане с банков превод ще получите хотелския ваучер в рамките на 48 часа след като платената сума се отрази по банковата сметка на "Кали травел".В случай, че желаете да заплатите хотелско настаняване чрез банков превод,извършен чрез чуждестранна банка преводът както и платежното нареждане за извършения превод следва да бъдат извършени и представени на "Кали травел" най- късно до 5 дни преди датата на настаняване. Ако до настаняването остават по-малко от 5 дни, можете да заплатите хотелската резервация чрез кредитна карта или банков превод,извършен чрез българска банка.
3.         Всяка резервация/ заявка за резервация бива препращана от "Кали травел"от името на потребителя, до съответния Доставчик под формата на запитване.
4.         Резервацията се счита за завършена, когато потребителят получи електронно съобщение на посочената от него електронна поща, потвърждаващо резервацията, дължимата сума е заплатена и ваучерът за хотелски услуги е издаден..
5.         Ваучерът за хотелски услуги потвърждава покупката на хотелска услуга и трябва да бъде принтиран и представен на хотелския персонал при регистрация в хотела.
6.         Промени, включително отмяна на вече издадена хотелска резервация, могат да се правят само, ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай, че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.
7.         Доставчикът на хотелските услуги има право да анулира резервацията, в случай че никой от гостите в резервацията не се яви за регистрация в хотела, в деня, в който услугата започва ползването на услугата.
8.         С цел да бъдат избегнати измами, злоупотреби с резервационната система и фалшиви резервации, "Кали травел" си запазва правото да анулира резервации, в случай че не е възможно да бъде осъществен контакт с потребителя на посочения от него телефонен номер. Същите разпоредби се прилагат, когато „Кали травел“ установи, че електронната поща, предоставена от потребителя, е използвана в предишни резервации, които в последствие не са били финализирани, или в случай че потребителят не отговаря на изпратените до него електронни съобщения от страна на "Кали травел".
9.         Ако доставчикът на хотелските услуги не може да осигури ползването на хотела, резервиран от потребителя, той се задължава да осигури ползването на друг хотел от същата категория.

V.        РЕЗЕРВАЦИИ И ЗАКУПУВАНЕ НА ЗАСТРАХОВКИ
1.         Потребителят може да закупи застраховки, използвайки системата за търсене и закупуване на застраховки на сайта www.kalitravel.bg  по следния начин:
•          Стъпка 1: Натиснете върху полето „Застраховки” на началната страница на „Кали травел”.
•          Стъпка 2: Застраховките, които се предлагат, са туристическа застраховка и застраховка за отмяна на пътуване. Моля да имате предвид, че застраховка за отмяна на пътуване може да бъде направена и заплатена и от Потребител, който не е купил услугата от Кали травел. След като изберете вида застраховка, моля въведете критериите за търсене (продължителност на полицата, брой на застрахованите, страна на заминаване, дестинация, валута, цена застраховане) във Формата за търсене. След въвеждане на данните се изчислява сумата на застрахователната полица. В случай че сте съгласни с цената и с общите условия на застрахователната полица, моля натиснете бутона "Купи застраховка”.
•          Стъпка 3: В рамките на 60 секунди системата за закупуване на застраховки генерира форма, в която Потребителят следва да въведе на латиница имената си, както са изписани на документа за самоличност, с който ще пътува, националност и дата на раждане, да избере начин на плащане и да натисне бутона „Продължи”.
•          Стъпка 4: Попълнете данните на застрахования като име, адрес, контакти. Моля да имате предвид, че всички полета са задължителни. В случай, че сте избрали плащане с кредитна карта, моля посочете детайлите на кредитната карта. Отбележете, че сте съгласни с общите условия на застраховане и натиснете бутона „Купуване на застраховката”.
•          Стъпка 5: Плащането може да бъде с кредитна карта или по банков път.
A.        При избор на плащане с Кредитна карта: В случай, че кредитната карта е валидна, редовна и има наличност, достатъчна за заплащане на дължимата сума, системата потвърждава застраховката като генерира резервационен код, като с генерирането на резервациония код се е осъществило и закупуването на застраховката.
B.        При избор на плащане с Банков превод: Потребителят се задължава да изпрати потвърждение за направения банков превод. Плащането се счита за извършено след като бъде изпратено копие от вносната бележка или преводното нареждане на електронната поща на "Кали травел". След получаването на цената на застраховката от „Кали травел” съответната застраховка е закупена.
2.         Потребителят получава едно от следните електронни съобщения:
•          "Потвърждение за застраховка" – Потребителят получава това съобщение при плащане с кредитна карта, когато е направил резервацията.
•          "Потвърждение за резервация за застраховка/Очаква плащане" – Потребителят получава това съобщение при плащане с банков превод. В съобщението се посочват банковите сметки на Кали травел и се посочва, че цената на застраховката не е гарантирана до момента на издаването на застрахователната полица, което се извършва веднага след получаване на повърждение за нареден банков превод за пълната сума по електронната поща.
3.         След като Потребителят изпълни посочените стъпки успешно, той получава резервационен код, а в рамките на няколко минути и електронно съобщение на електронния адрес, посочен от него в резервационната система. При плащане на застраховката по банков път в електронното съобщение е посочено, че статуса на застраховката е очаква плащане и ще бъде сключена след заплащане на дължимата цена.
4.         Потребителят може да направи застраховка и като се обади на посочените на настоящата уеб-страница телефони. След като се свържете с туристически консултант от "Кали травел" и направите своето запитване, първо ще получите информация за конкретнaта застраховка, а в последствие ще получите електронно съобщение с информация за предложението, направено по телефона, в случай че сте посочили валиден електронен адрес. След подвърждаване от Ваша страна и плащане с кредитна карта или банков превод, застраховката ще бъде сключена и ще Ви бъде изпратена застрахователна полица.
5.         Промени, включително отмяна на вече издадена застраховка, могат да се правят, само ако е предвидена тази възможност в общите условия на доставчика на услугата. Моля да имате предвид, че в случай че такива промени са възможни, те може да са свързани със заплащане на допълнителни такси.

VI.      Общи условия за наем на автомобили
1.         Кали травел предоставя възможност за наем на автомобили. Специфичните условия за всяко превозно средство също са посочени. Те се определят от различните доставчици на услугата. Всякакви претенции, жалби, молби и т.н. следва да бъдат насочени към доставчика на услугата.

VII.     ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ
1.         Посочените цени от резервационните системи на "Кали травел" могат да бъдат в Лева и Евро и се заплащат в Лева по курс 1.956 Лева за 1 Евро.
2.         Такса за обслужване - Такса за обслужване включва услугата по персонална обработка на всяка резервация и коректно издаване на самолетен билет,професионална спешна помощ при възникнал проблем с резервацията и/или пътуването,обслужване по телефона или на място в офиса, своевременна информация за евентуални промени или анулиране на полет,посредничество при преговори с авиокомпании, застрахователи и летища във връзка с резервацията и/или пътуването.
3.         Плащането на цената на съответната услуга се счита и за потвърждаване на всички данни въведени или дадени от Потребителя, включително, но не само, имена,дестинация, период на пътуване и др., както и на настоящите Общите условия, условията на тарифата и/или Общите условия на доставчика на съответната Туристическа услуга.
4.         В случай че Потребителят избере метод за плащане чрез кредитна карта, е възможно потвърдената сума за заявената усуга да бъде изтеглена в различна от посочената като крайна цена валута. В този случай е възможно разлика в сумата, обявена от "Кали травел” в евро или лева, с тази, която реално се авторизира и в последствие изтегля, от предоставената за плащане карта. Тези различия се дължат на кръстосания обменен курс за различните валути между банката издател на кредитната карта и банката, с която авиокомпнията или доставчикът на услугата оперира, както и на условията на конкретната картова институция (VISA, MasterCard, Борика).
5.         Плащането се смята за извършено след като дължимата сума постъпи по сметка на Кали травел и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата. В случай, че плащането по кредитна и/или дебитна карта е спряно от картодържателя и постъпилата сума по сметка на „Кали травел” и/или сметка на съответната авиокомпания и/или доставчик на услугата е изтеглена, то се счита, че потребителят не е заплатил цената на съответния самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга услуга.
6.         Кали травел е посредник между Потребителя и доставчика на съответната услуга и при закупуване на самолетен билет, хотелска резервация и/или застраховка с кредитна или дебитна карта заплащането на цената се осъществява по следния начин:
6.1 При закупуване на самолетен билет за нискотарифна авиокомпания с кредитна карта:
6.1.1. При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на Кали травел.
6.1.2 При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация.
6.2 При закупуване на самолетен билет за редовна авиокомпания с кредитна карта:
6.2.1 При закупуване на самолетен билет, използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на билета се превежда директно по банковата сметка на Кали травел.
6.2.2 При закупуване на билет по телефона или чрез електронната поща, Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателят попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка.
6.3 При закупуване на самолетен билет от нискотарифна авиокомпания или редовна авиокомпания, която не предлага възможността билета да бъден закупен чрез кредитна и/или дебитна карта, цената на билета и цената на такса обслужване се превеждат по банковата сметка на Кали травел. Към 21.08.2013г. следните авиокомпании не предоставят възможността билета да бъде закупен чрез кредитна и/или дебитна карта- Royal Air Maroc, Cyprus Airways, Air China, Fly Be Royal, Brunei, Belavia, Eva, Air China, Southern Ethiopian, Flybaboo, Hahn Air, Hainan Airlines, Hong Kong Air, Uzbekistan, Meridiana, Fly Arkia, Israeli, TAM, Jat Airways, Korean air, Air Malta, Kenya Airways, El Al, UKRAINE INTL, Royal Air Jordanian, Tarom, Siberia Airlines, Singapore, Virgin Atlantic, Montenegro, Heli Air Monaco, All Nippon, Srilankan Airlines, Air Europe, Flexflight, Heli Air Monaco. Моля да имате предвид, че списъкът от авиокомпании е динамичен и към датата на закупуването на самолетния билет може да включва и авиокомпании, които не са посочени в него. В случай, че желаете да знаете актуалния списък моля свържете се с нас.
6.4 При закупуване на застраховки цената на застраховката се превежда по банковата сметка на Кали травел.
6.5 При закупуване на хотелски резервации.
6.5.1 При закупуване на хотелски резервации използвайки резервационната система, достъпна на електронната ни страница, цената на хотелската резервация се превежда по сметката на Кали травел.
6.5.2 При закупуване на хотелски резевации по телефона или електронната поща:
6.5.2.1 цената се заплаща по сметка на Кали травел
или
6.5.2 Потребителят следва да попълни и изпрати авторизационна форма за таксуване на карта. В нея картодържателя попълва имена, ЕГН, номер на карта, код, дати и декларира съгласие с таксуването на определената сума по конкретната резервация. В случай че картодържателят е различен от пътуващия, трябва да представи копие от двете страни на картата си, както и копие от документ за самоличност със снимка. След получаване на коректно попълнената авторизационна форма и необходимите документи, цената на хотелската резервация се превежда по банковата сметка на Кали травел.
7.         Имайки предвид начин на разплащане, описан в т.4 от раздел VI на настоящите Общи условия, в банковото Ви извлечение, относно извършени транзакции за закупуване на самолетни билети, застраховки или хотелски резервации, ще бъде отразена една транзакция –  към „Кали травел“ за услугата.
8.         В случай че изберете като начин на плащане банков превод, следва да впишете като основание генерирания от системата резервационен код и да изпратите копие от платежното нареждане на „Кали травел“ на електронна поща office@kalitravel.bg . При плащане от чуждестранна банка следва да изпратите и копие от SWIFT документа.
9.         Заплащане:
1.         Заплащане на самолетни билети
1.         Плащанията се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER), дебитна карта VISA Electron или по банков път на една от посочените по-долу банкови сметки:

Фирма „Скипър“ ООД
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
Сметка в лева
IBAN: BG19TBIB93101043299501
BIC: TBIBBGSF

В основание за банковия превод Потребителят се задължава да впише резервационния код получен от интернет резервационната система.

2.         В случай че Потребителят избере метод за плащане банков превод, той ще получи електронно съобщение, уведомяващо го, че плащането трябва да бъде извършено в най-кратък срок, с цел да се запази резервираната цена и място за съответния полет. Повечето авиокомпании позволяват в рамките на 24 часа от завършването на резервацията, тя да се запази непроменена, но има тарифи, които изискват издаването и съответно плащането на билета да се извърши в същия ден. Поради това, в случай че Потребителят няма възможност да направи банковия превод в рамките на деня, в който е направена резервацията, преди да преведе сумата в първия удобен случай, трябва да потвърди цената и статуса на резервацията си с туристически консултант от "Кали травел". В случай че тарифата е с по-дълъг срок за издаване на билета и при условие, че Потребителят преведе цялата дължима сума по сметката на "Кали травел", както и да изпрати копие от платежното нареждане по електронна поща на адрес office@kalitravel.bg , "Кали травел" ще издаде самолетния билет в съответствие с актуализираните и потвърдени от клиента детайли на резервирания полет. В случай,че желаете да заплатите самолетния билет чрез банков превод,извършен чрез чуждестранна банка,преводът както и платежното нареждане за извършения превод следва да бъдат извършени и представени на „Кали травел" най- късно до 5 дни преди датата на полета ,за който се закупува самолетния билет. Ако до полета остават по-малко от 5 дни, можете да закупите самолетния билет чрез кредитна карта или банков превод,извършен чрез българска банка. В случай че в горепосочения срок Потребителят не извърши плащането или не изпрати потвърждение за извършено плащане и в следствие на това резервацията е анулирана или цената е променена от авиокомпанията, "Кали травел" не носи отговорност за това.
3.         Крайната цена на закупеният самолетен билет се формира по следния начин:
•          За самолетни билети
A.        Редовни авиокомпании – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за издаване на самолетен билет в зависимост от дестинацията.
B.        Нискотарифни авиокомапнии – цена на самолетен билет + летищни такси + такса за багаж (в случай че такава е дължима) + такса за обработка на плащането от авиокомпанията + такса за обслужване. При тези авиокомпании Потребителят може да заяви допълнителна услуга - приоритетен бординг или допълнително багаж, за което се начисляват допълнителни такси.
4.         Таксата на "Кали травел" за анулацията на билет е 10.00 лв. /билет. Таксата за промяна на билет във вече издаден билет е 20.00 лв./билет.
5.         Ако в периода между резервацията на самолетния билет и получаването на потвърждение за извършен банков превод (копие от платежното нареждане) от "Кали травел" цената на резервирания самолетен билет се е повишила, "Кали травел" незабавно уведомява Потребителя. В случай че Потребителят е съгласен с обновената цена или други детайли, които са се променили, поради забавилото се плащане, то той следва да заплати разликата в цените по банков път и да изпрати копие от платежното нареждане на "Кали травел" на електронен адрес office@kalitravel.bg . След като получи копие от платежното нареждане, "Кали травел" ще предприеме действия по издаване на резервирания самолетен билет.
 
2.         Заплащане на хотелски резервации
0.         Заплащането на хотелската резервация може да се извърши чрез кредитна карта, чрез банков превод или в офиса, в зависимост от начина на резервиране на хотелската резервация.Крайната цена на услугата е цената, посочена от съответния хотел. Потребителят не дължи комисионна на "Кали травел" за услугата по издаване на хотелски ваучери.
1.         Плащане с кредитна карта 2.         Плащане чрез банков превод 3.         Заплащане на застраховки
0.         Плащанията за застраховки се извършват чрез кредитна карта (VISA, MASTER), дебитна карта VISA Electron,в офис на „Кали травел“  или по банков път:

Фирма „Скипър“  ООД
ТИ БИ АЙ Банк ЕАД
Сметка в лева
IBAN: BG19TBIB93101043299501
BIC: TBIBBGSF


В основание за банковия превод Потребителят се задължава да впише резервационния код, получен от системата.
1.         Потребителят не дължи комисионна на "Кали травел" за услугата по издаване на застрахователна полица.

VIII.   ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НЕИЗПОЛЗВАНИ УСЛУГИ
1.         В случай че закупената услуга не е използвана и/или не може да бъде използвана, и/или Потребителят не желае да я използва и условията на съответната авиокомпания или доставчик на услугата допускат това, може да се възстанови цената на цялата или част от услугата. Всяка авиокомпания и/или доставчик определя специфичните условия, при които това е възможно, както и документите, които следва да се представят, за да бъде уважено съответното искане за възстановяване. "Кали травел" не носи отговорност за решението на авиокомпанията и/или доставчикът на услугата, относно възстановяване на цялата или част от цената и не отговаря за вредите, които са или биха възникнали за Потребителя.
2.         В случай че е възможно възстановяване на цялата или част от заплатената цена, същата се възстановява само по банков път в срок от 30 работни дни след възстановяване на съответната сума към "Кали травел" от авиокомпанията и/или доставчика на услугата и предоставяне от страна на Потребителя на валидни и пълни детайли на банкова сметка в писменна форма. При предоставяне от страна на клиента сметка във валута, различна от лева, банковите такси остават за сметка на получателя.
3.         Таксата за издаване на билет, таксата за обслужване, както и комисионната за извършване на съответната услуга не подлежат на въстановяване, освен в случаите, когато анулирането на съответния самолетен билет или друга услуга се дължи единствено на виновното неизпълнение на задълженията на "Кали травел" по настоящите Общи условия и/или приложимото законодателство.

IX.      ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
1.         Потребителят се съгласява да предостави лични данни на "Кали травел" във връзка с извършване на услугите, възложени от Потребителя. Потребителят дава съгласие за тяхното съхраняване и обработване в базата данни на резервационната система на "Кали травел".
2.         Потребителят се съгласява "Кали травел" да предоставя личните му данни на доставчика, от когото е закупена съответната услуга (авиокомпания, хотел,туроператор, доставчик на коли под наем, застраховател).
3.         Потребителят се съгласява "Кали травел" да предоставя името и електронния адрес, който е посочил при извършване на резервацията, на трети лица, с които "Кали травел" има сключени споразумения за защита на личните данни на потребителите. Тези данни могат да бъдат използвани от трети лица едниствено с цел изпращане на търговска информация на посочените електронни адреси. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@kalitravel.bg .
4.         При използване на интернет резервационната система, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят трябва да въведе личните данни, необходими за успешното извършване на резервация и издаване на самолетен билет, хотелска резервация, застраховка или друга туристическа услуга. Въведената информация, съдържа собствено и фамилно име, пол, детайли на кредитна карта, адрес на електронна поща, дата на раждане и телефон за връзка. В случай, че потребителят желае „Кали травел“ да извърши услугата онлайн чекинг е необходимо да предостави номер на документ за самоличност. Използвайки интернет резервационната система, уеб-страницата, системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки, Потребителят дава съгласие за обработване и предаване на неговите лични данни, както и данните на лицето/лицата, с което/които ще пътува, с цел резервиране и закупуване на самолетни билети или съответна туристическа услуга. Потребителят се съгласява, че "Кали травел" може да събира информация, относно (1) името на домейна на хоум сървъра, електронни адреси, типа на компютъра и типа на уеб браузъра на посетителите на сайта, (2) електронните адреси на посетителите, които комуникират с "Кали травел" или сайтът чрез електронен адрес, (3) информация, осигурена със знанието на потребителя в онлайн форуми, регистрационни форми и проучвания (включително име, адрес, електронен адрес и друга информация, нужна за профила на потребителя), и (4) съвкупна и специфична за потребителите информация, отнасяща се до броя на посещенията на сайта.
5.         Предоставените лични данни са напълно защитени и се използват с цел маркетингов анализ и по-добро разбиране на потребностите на Потребителите, и съответно подобряване на качеството на предлаганото обслужване. Без личните данни на потребителите интернет резервационната система няма да може да се използва за извършване на резервации.
6.         "Кали травел" се явява администратор на лични данни по смисъла на ЗЗЛД и ще обработва личните данни на Потребителят за изпълнение на своите задължения, във връзка с извършената от Потребителя резервация.
7.         Данните ще се обработват и съхраняват на хартиен и електронен носител. "Кали травел" като администратор на лични данни, се задължава да осигури необходимите технически и организационни мерки за защита на данните от посегателства, загуба или промени. "Кали травел" използва технологии, които позволяват предпазване на цялата информация, която минава през уеб-страницата.
8. "Кали травел" е длъжен да не разкрива личните данни на Потребителя на трети лица. Предоставяне и достъп до тези данни може да има само в случаите, когато "Кали травел" е нормативно задължен да предостави данните на съответните публични органи и организации или му е надлежно изискана от такива органи по съответния ред; когато служителят е дал изрично съгласието си за разкриване на данните; случаите по т.3 от настоящия раздел на Общите условия на "Кали травел" или при други предвидени в Закона за защита на личните данни случаи; по отношение на информация, която не индивудуализира конкретно лице; по съвет на правните консултанти на "Кали травел"; в случай на преобразуване на "Кали травел"
9.         "Кали травел" не носи отговорност, ако Потребителят сам е оповестил публично личните си данни на трети лица.
10.       Потребителят има право на достъп и на поправка на личните си данни, обработвани от "Кали травел", включително да иска изтриването и актуализирането им, да забрани представянето им на трети лица и др., при условията и по реда на глава V от Закона за защита на личните данни
11.       От съображения за сигурност и с цел подобряване на обслужването, телефонните разговори, приемани от служителите в центъра за обслужване на клиенти на "Кали травел" се записват. В случай че не сте съгласни, моля прекъснете телефонния разговор.
12.       "Кали травел" ще информира своевременно Потребителите на резервационната система за всички нови продукти, услуги, отстъпки и ценоразписи, промоции, рекламни кампании, предлагани на сайта. Тази информация ще се счита за поръчана от Потребителя търговска информация. Потребителят може по всяко време да се откаже от опцията за получаване на търговска информация с изпращане на електронно съобщение с текст "Отказ" на адрес: office@kalitravel.bg .
13.       "Кали травел" може да постави "бисквитки"(cookies) на хард драйвърите на потребителите. Интернет бисквитките запазват информация относно индивидуалните Потребители, като например името на Потребителя, паролата му, името на акаунта му. Чрез тях "Кали травел" може да го разпознае и да използва информацията от неговия профил. Потребителите могат по всяко време да отхвърлят бисквитките, в случай че има такива.
14.       Потребителят е съгласен "Кали травел" да запаметява ограничена информация за всяко търсене, направено от него и да използва тази информация също и за решаване на технически проблеми и за статистически цели.

X.        РЕКЛАМАЦИИ
1.         Рекламации относно резервации и закупени билети, и туристически услуги могат да се подават в устна и писмена форма в срок от 14 дни от откриването на несъотвествието между закупената и договорената услуга. Рекламациите се подават от Потребителя направил резервация и/или ползвателя на услугите на "Кали травел".
2.         "Кали травел" ще се запознае с исканията на Потребителя и ще излезе със становище в рамките на 10 работни дни от получаването на рекламацията.

XI.      ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
1.         Потребителят се съгласява да обезщети "Кали травел", неговите служители, управители, агенти и партньори срещу всички вреди, възникнали в резултат на нарушаването на настоящите Общи условия.
2.         В случай че "Кали травел" установи некоректно отношение у Потребителя, а именно, ако Потребителят е изпратил платежно нареждане с невярно, неистинско или подправено съдържание, и цялата дължима сума не е преведена по сметката на "Кали травел", то той дължи на "Кали травел" неустойка в размер на дължимата сума, както и "Кали травел" ще уведоми незабавно компетентните органи за опита за измама.
3.         В случай, че потребителят след като е предоставил данни на кредитна или дебитна карта е спрял плащанията по нея и „Кали травел”  и/или авиокомпанията не са получили дължимата сума, Потребителят дължи на "Кали травел" неустойка в размер на дължимата сума, както и "Кали травел" ще уведоми незабавно компетентните органи.
4.         "Кали травел" не носи отговорност за щети, в резултат на форсмажорни обстоятелства и/или обстоятелства извън контрола на "Кали травел", като отменен полет, стачки на работниците и служителите на превозвача и/или летището, фалит или банкрут на авиокомапния или друг доставчик на туристически услуги, от който "Кали травел" купува съответната услуга или продукт.
5.         "Кали травел" е само посредник между Потребителя и авиокомпанията, хотела, застрахователя или доставчика, с който урежда предоставянето на поръчаната от Потребителя услуга. Отговорността на "Кали травел" може да се ангажира само за вреди, възникнали от действията на "Кали травел".
6.         Всякакви претенции за вреди, произтекли включително, но не само, от закупуването, ползването и/или неизползването на съответната туристическа услуга, следва да бъдат насочени съответно директно към авиокомпанията, застрахователят и/или доставчика на съответната Туристическа услуга.

XII.     ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
1.         Правата на интелектуалната собственост върху интернет резервационната система, софтуерни продукти, документи и други материали, съдържащи се на тази уеб-страница, са на "Кали травел". Потребителят няма право самостоятелно или чрез трето лице да изменя, променя, подобрява, копира, възпроизвежда, адаптира, скрива, разкомплектова, превежда, преотдава, лицензира интернет резервационната система или каквато и да е част от съдържанието на уеб-сайта www.kalitravel.bg .
2.         Потребителят не придобива права на интелектуална собственост и задълженията му остават и след като преустанови ползването на настоящата уеб страница и/или интернет резервационната система на "Кали травел", и/или Системите за търсене и закупуване на хотелски резервации и застраховки.

XIII.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.         Всички неуредени от настоящите Общи условия отношения ще се регулират от материалното право на Република България. Споровете ще бъдат разглеждани от компетентния съд.
2.         В случай че някоя разпоредба от настоящите Общи условия бъде обявена от съдебен или друг компетентен орган за недействителна, останалите разпоредби запазват действието си.
3.         "Кали травел" си запазва правото по всяко време и по собствена преценка да променя Общите условия, като промените влизат в сила от момента на публикуването им и имат действие за в бъдеще. По отношение на резервации, които са направени преди публикуването на Общите условия, се прилагат Общите условия, които са били действащи към момента на извършването на резервацията. Поради това Ви съветваме да запазите копие от Общите условия, които сте приели. Публикуването на Общите условия на уеб-страницата на "Кали травел", че Общите условия са променени, ще се счита за уведомление за промяната им. Ако продължите да използвате уеб-страницата www.kalitravel.bg , "Кали травел" счита, че сте се запознали с измененията и сте ги приели.
І. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

І.1. Резервации /записвания/. 
І.1.1. Записването за екскурзии или почивки на „Скипър“ ООД с една или повече нощувки се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесен депозит в размер на 30% от стойността на автобусните пакети и 50% от стойността на самолетните пакети, и сключен договор за туристически пакет. Заплащането на остатъка от изцяло дължимата сума се извършва не по късно от 20 дни преди обявената начална дата на отпътуване. Фактури се издават по искане на клиента в 5 дневен срок от датата на всяко плащане. 

І.1.2. Записването за еднодневни екскурзии на „Скипър“ ООД се извършва в офисите на фирмата или в бюрата на оторизираните от фирмата туристически агенции в страната. Записването се извършва срещу внесена пълна сума и сключен договор за пътуване. Фактури се издават по искане на клиента в 5 дневен срок от датата на всяко плащане. 

І.2. Необходими документи. 
I.2.1. За пътуването Ви в чужбина е необходим валиден задграничен паспорт или валидна лична карта, медицинска застраховка и съответната изискуема сума дневни пари. За деца под 18 години, пътуващи непридружени от родителите си, се изисква нотариално заверено родителско разрешение детето да напусне страната. Относно страните, с които имаме визов режим, ще Ви бъде предоставена подробна информация за документите, които се изискват от съответните визови отдели, както и за условията за получаване на визи. 

І.3. Транспорт, нощувки, прехрана, екскурзии, трансфери, други услуги включени в туристическия пакет. 

I.3.1. Изчерпателното изброяване на местоположението, вида и категорията на туристическите обекти, брой нощувки, вид и категория на заведенията за хранене и развлечения, брой и вид на храненията, посещения, екскурзии, трансфери, вид и категория на използваните транспортни средства, дата и час на тръгване /респ. на пристигане/ са конкретно посочени в актуалния каталог на организатора, явяващ се неразделна част от настоящия договор и са публикувани и на интернет страница: www.
kalitravel.bg. Задължение на потребителя е да се снабди с програмата по време на записването му. Страните се съгласяват, че при постигнато взаимно съгласие горните условия могат да бъдат променени. Формата на допълнителното съгласие е писмена или влиза в действие при окончателното плащане на туристическия пакет. 

I.3.2. Потребителят се задължава да не препродава на трети лица закупения от „Скипър“ ООД пакет. 

ІІ. ЦЕНА. НАЧИН НА ФОРМИРАНЕ И ПРОМЯНА 

II.1. В цената на туристическия пакет са калкулирани както следва: транспортни разходи, в това число гориво, разходи свързани с ползването на услуги по договора, в това число, летищни, пристанищни и пр. такива, хотелиерски, екскурзоводски услуги, валутния курс на лева към USD, GBP, EUR или други валути . 

II.2. Цените на организираните екскурзии или почивки са пакетни, съгласно електрония сайт
www.kalitravel.bg на организатора и са изработени при следния курс: едно евро = 1.95583 лева. 

II.3. При настъпила съществена промяна в икономическите отношения (увеличение или намаление) на разходите описани в точка II.1./, а така също и валутния курс обявен в точка II.2., общата пакетна цена подлежи на корекция. Нейното увеличение / намаление / следва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи. Правото за корекции на цената /увеличение, намаление/ е от изключителната компетентност на организатора. 

II.4. При необходимост от значителна промяна на цените организаторът се задължава да запазва интересите на потребителя при условията на чл.89 от ЗТ. 

II.5. В случай на "стопанска непоносимост" - рязка инфлация, хиперинфлация, срив на пазара на петролните продукти и др. такива и при явна икономическа невъзможност да бъде осъществен туристическия пакет организаторът възстановява на потребителя заплатената от него цена в лева. 

II.6. Цената не може да се увеличава двадесет дни преди началната дата на пътуването. 

II.7. Горните условия нямат действие между страните, в случай, че пътуването се анулира от потребителя. 

III. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ С АВТОБУС, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ 
III.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът
или на имейл адрес office@kalitravel.bg
Неустойките, които се удържат при отказ от пътуване от страна на туриста, независимо от причините, са както следва: 
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 часа на първия работен ден за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. 

III.2. За програмите с автобус в централна Европа, Средиземноморие, Централна Европа и Северна Европа: от деня, следващ деня на записването,
до 60 дни преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 59 до 45 ден преди датата на заминаване – 30 % от основната на пътуването,
от 44 до 15 ден преди датата на заминаване – 50 % от общата цена на пътуването,
от 14 ден до деня на заминаването – 100 % от общата цена на пътуването. 

III.3. За програмите с автобус на Балканите и в Азия:
от деня, следващ деня на записването, до 60 ден преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 59 до 10 ден преди датата на заминаване – 30% от основната цена на пътуването,
от 9 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. 

III.4. За еднодневни екскурзии с автобус:
от деня, следващ деня на записването, до 30 ден преди датата на заминаване – 10 % от основната цена на пътуването,
от 29 до 8 ден преди датата на заминаване – 50 % от основната цена на пътуването,
от 7 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. 

III.5. За програми с автобус, чиито период на пътуване включва празнични дни (Великден, 1 май, 6 май, 24 май, 6 септември, 22 септември, Коледа и Нова година):
от деня, следващ деня на записването, до 31 ден преди датата на заминаване – 30% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги,
от 30 до 15 ден преди датата на заминаване – 50% от стойността на избраната от Вас програма плюс допълнително заявените услуги,
от 14 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на пътуването. Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в Консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи, в сила влизат посочените неустойки. 

Срок, в който потребителят трябва да уведоми агенцията, че преотстъпва своето пътуване на трето лице: 
А) без промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. От 60 дни до 3 работни дни преди датата на заминаване – ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка В размер на 5 % от стойността на пътуването. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 
Б) с промяна на заявеното настаняване – от деня, следващ деня на записването до 61 дни преди датата на заминаване – без неустойка. След този срок преотстъпването на трето лице се счита за отказ от пътуване и влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 
При сключване на договор за туристически пакет в последния момент – в последните 9 /девет/ дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение. 
Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. 

IV. ПРОМЕНИ ПО ДОГОВОРА ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ СЪС САМОЛЕТ, ОТКАЗИ И АНУЛАЦИИ 
IV.1. Всички промени и откази от пътуване се извършват лично от Възложителя, като се представят в писмена форма в офиса, в който е записан туристът
или на имейл адрес office@kalitravel.bg
Крайният срок, в който ВЪЗЛОЖИТЕЯТ има право да се откаже от договора без да дължи неустойка и обезщетение за това, е 10:00 часа на първия работен за ТУРОПЕРАТОРА ден, следващ деня, в който туристът е сключил настоящия договор. За самолетни програми това право е в сила, само в случай, че не са издадени самолетни билети за пътуването. 

IV.2. При сключване на договор за туристически пакет в последния момент – в последните 9 /девет/ (7 /седем/ дни за еднодневни екскурзии) дни преди датата на отпътуване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да се откаже, без да дължи неустойка и обезщетение. 

IV.3. Смяна на дата или направление в договора за туристически пакет се считат за отказ от пътуване. В тези случаи влизат в сила посочените при отказ от пътуване неустойки. Посочените условия са в сила за всички програми, освен ако в конкретната програма не е указано друго. 

IV.4. Агенцията си запазва правото да анулира пътуването на отделен турист при предаване на непълни, неточни и неверни документи или неспазване на сроковете за подаването им. Неявяването на туриста на мястото на тръгване, се счита за отказ от пътуването. Неявяването на туриста за интервю в консулски отдел, когато това е необходимо, се счита за отказ от пътуване. В тези случаи в сила влизат посочените неустойки. 

IV.5. Неустойки: от деня, следващ деня на записването до деня на издаване на самолетния билет, но не по-кьсно от 91 дни преди датата на заминаване – 10% от основната цена на пътуването, от 90 ден до деня на издаване на самолетния билет – 35% от основната цена на пътуването, от деня на издаване на самолетния билет до 29 ден преди датата на заминаване – 35% от общата цена на туристическия пакет + стойността на самолетния билет и летищните такси, от 28 ден до деня на заминаване – 100% от общата цена на туристическия пакет включваща стойността на самолетния билет и летищните такси. В случай на анулация на самолетен билет неустойката е 100%. 

V. ОТГОВОРНОСТ 
V.1. „Скипър“ ООД носи пълна отговорност за качеството на всички услуги, включени в програмата. 

V.2. „Скипър“ ООД не носи отговорност, ако някой турист се загуби, закъснее или не се яви на определената среща по време на изпълнение на туристически пакет; при връщане на турист от гранични власти или при неспазване от страна на туристите на законите и разпоредбите на дадена страна, независимо дали те са запознати с тях или не. 

V.3. „Скипър“ ООД не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или от неточно изпълнение на договора, които се дължат на поведението на потребителя; действия на трето лице, несвързано с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат; непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на организатора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения. 

V.4. „Скипър“ ООД не носи отговорност за промени в пътуването при настъпване на форс мажор - непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора. 

V.5. Отговорността на „Скипър“ ООД за вреди, причинени на потребителя вследствие на неизпълнение или неточно изпълнение на договора не може да надхвърля  заплатената от потребителя цена на пътуването. Когато отговорността на контрагентите на „Скипър“ ООД за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани и влезли в сила за Република България, отговорността на туроператора за вреди се ограничава до предвидените размери. 

VI. ЗАСТРАХОВКИ 
VI.1. Във всеки пакет е упоменато, дали застраховката "Помощ при пътуване в чужбина
" на съответния застраховател е включена към туристическия пакет. 

VI.2. „Скипър“ ООД е сключил задължителна застраховка, съгласно чл. 97 от Закона за туризма, покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност при условията на Застрахователна полица № 13061910000110, сключена с ЗК "ЛЕВ ИНС" АД с тел +359 80015333 и адрес: София, бул. „Черни връх“ № 51 Д, валидна от 12.04.2019г. до 11.04.2020г.

VI.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да сключи допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт, които не са включени в цената на пакета. 

VII. РЕКЛАМАЦИИ
VII. 1. Рекламации относно организацията и провеждането на програмите, се приемат в писмен вид или по телефона, в четиринадесет  дневен срок след завръщането на клиента и при представяне на необходимите доказателства за неизпълнението или за некачественото изпълнение на услугата. „Скипър“ ООД се задължава да даде своя отговор в едномесечен срок от депозирането на рекламацията.

VІII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
VІI.1. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

VІII.2. Всички срокове в настоящия договор се изчисляват съгласно условията на ГПК. 

VIII.3. Неразделна част от настоящия договор е информацията поместена в интернет сайта
www.kalitravel.bg на организатора, валидна за съответния период, както и предоставена на потребителя в писмен вид информация. 

VIII.4. Адресът и електронната поща на потребителя за получаване на информация от организатора са същите, които потребителят е обявил по-горе. 

VIII.5. Потребителят декларира, че е запознат с предоставените условия от сайта на организатора, откъдето е получил информацията по чл.II.3.1. от настоящия договор, предоставен му е сертификат, удостоверяващ сключена застраховка по чл.97 от ЗТ и е информиран за медицинските и здравни изисквания, свързани с пътуването и престоя. 

VIII.6. Задължение на потребителя е да осигури на посочения от него адрес и електронна поща получаване на кореспонденцията с организатора лично или чрез трето лице от негово име. Организаторът е длъжен да осигури изпращането на кореспонденцията на посочения от потребителя адрес или електронна поща. При тези условия страните приемат, че кореспонденцията е редовно изпратена и получена. 

VIII.7. Потребителят може да посочи друго лице, което да ползва правата му по туристическия пакет, ако замяната отговаря на конкретните изисквания за осъществяване на пътуването. В противен случай, организаторът си запазва правото индивидуално да променя цената на пътуването в зависимост от възможността да бъде реализирана промяната. За заплащане на цената по настоящия договор и разходите, свързани със замяната Потребителят и лицето, което ще пътува носят солидарна отговорност пред организатора.

 
Приложение № 2 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма
 

Стандартен формуляр за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети в случаи, различни от тези, включени в приложение № 1 към чл. 82, ал. 1.
 

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302.

Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството XY/дружествата XY ще носи/носят пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

В съответствие със законовите изисквания дружеството XY/дружествата XY е/са предприели необходимите защитни мерки за възстановяване на Вашите плащания и ако в туристическия пакет е включен транспорт – за осигуряване на Вашето репатриране, в случай на несъстоятелност.

 

Основни права съгласно Директива (ЕС) 2015/2302:
 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА АДМИНИСТРАТОРА СКИПЪР ООД
 
Настоящата Декларация за поверителност и защита на личните данни на “Скипър” ООД („Декларация за поверителност“) се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Декларацията за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.kalitravel.bg.

Данни за администратора

“Скипър” ООД с ЕИК BG114633223 със седалище: гр. Плевен, ул. “Гоце Делчев” № 4, вх. Б, ет. 3, ап. 9  е администратор на лични данни и обработва Вашите лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин.
Можете да се свържете с нас на адреса на управление:
гр. Плевен, ул. ул. “Данаил Попов” № 9

телефон: 064 97 02 67
Длъжностно лице по защита на данните в “Скипър” ООД е Калин Кюркчийски, адрес: гр. Плевен, ул. “Данаил Попов” № 9, имейл:kalin@kalitravel.bg

Лични данни, които се обработват

“Скипър” ООД обработва лични данни самостоятелно или съвместно с други администратори като банки, авиокомпании, застрахователни дружества и други доставчици на платежни услуги и системни оператори, определени в Закона за платежните услуги и платежните системи. Данните, свързани с плащания чрез системите, поддържани от “Скипър” ООД, както и данните за идентификация на клиента, се обработват съвместно с доставчици на платежни услуги по ЗПУПС. В зависимост от конкретните цели и основания “Скипър” ООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:
1. Предоставени от Вас данни, необходими за идентификацията и изпълнение на договорни задължения на “Скипър” ООД и клиента:
Имена, ЕГН или личен номер на чужденец, дата на раждане за чужденец, гражданство, адрес, телефон, адрес на електронната поща;
Имена, ЕГН, адрес и други данни на Ваш пълномощник, посочени в документа, с който сте го упълномощили да Ви представлява пред “Скипър” ООД;
Номер, дата на издаване, валидност и издател на документ за самоличност;
Данни, събирани при плащане - номер на кредитна или дебитна карта, банкова сметка и друга платежна информация, събирана при обработване на заявените от клиенти плащания чрез системите, оперирани от “Скипър” ООД - чрез интернет през системата за директен маркетинг имплементирана в сайта
www.kalitravel.bg, мобилни приложения и други електронни търговски канали на “Скипър” ООД;
Данни от профила Ви за клиентски лични данни и друга информация, свързана с предлаганите услуги;
Данни, предоставени при участие в игри, томболи и/или други сезонни или промоционални кампании, организирани от “Скипър” ООД  и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи.

2. Данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трети лица, във връзка с конкретна услуга / продукт:
Данни за имена, адрес, клиентски договор и прилежащата му информация, номер на фактура и други данни, свързани със задължения за разплащане по договорни взаимоотношения и други номера, регистрирани за плащане чрез системите и каналите, оперирани от “Скипър” ООД.
Данни за дебитна или кредитна карта или друга платежна информация, във връзка с плащания чрез системите и каналите, оперирани от “Скипър” ООД.

3. Други данни в процеса на предоставяне на услуги от “Скипър” ООД:
Видеозапис или фотография, изработени в съответствие с предварително обявените условия за участие в игри, томболи и/или други промоционални кампании, организирани от “Скипър” ООД и адресирани до неограничен кръг лица, включително и чрез социалните мрежи;
Записи на обаждания, които са направени от и към служебни номера от работния офис на “Скипър” ООД, електронна поща, писма, жалби, молби, оплаквания и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.
При отказ от доброволно предоставяне на изисквани лични данни, “Скипър” ООД няма да е в състояние да Ви предостави избрани от Вас услуги.


Цели и правни основания за обработване на личните данни:

“Скипър” ООД обработва данните Ви за следните цели:
1. В изпълнение на договорни задължения и услуги, както и за управление на взаимоотношенията си с агентите и клиентите за услуги, предоставяни от “Скипър” ООД:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в офис на “Скипър” ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на “Скипър” ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайта
на “Скипър” ООД  (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на “Скипър” ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и “Скипър” ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до
www.kalitravel.bg
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски / агентстки профил, изтриване на регистрация в www.kalitravel.bg.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на “Скипър” ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. “Скипър” ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

2. В изпълнение на законови задължения “Скипър” ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

3. “Скипър” ООД обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиента за тяхното обработване, за следните цели:
За получаване на известия на посочен от Вас имейл, свързани с използваните от Вас услуги – потвърждения за плащания, информация за доплащания и др., както и информация за продукти и услуги на трети лица; Чрез обратна връзка с “Скипър” ООД имате възможност да дадете, съответно да оттеглите съгласието си за получаване на определената информация на имейл.
За включване на Вашето име, фотографии, видео и други форми на Ваше присъствие в рекламни и медийни публикации на “Скипър” ООД в резултат на участието Ви в томболи и игри, или на наши партньори и/или в социалните мрежи.

4. “Скипър” ООД обработва данните Ви и за целите на следните легитимни интереси:
Подготовка и съхранение на статистическа информация и справки в агрегиран вид - “Скипър” ООД извършва посочения анализ с цел развитие и усъвършенстване на предлаганите услуги и за подобряване на обслужването на клиентите;
Когато се предоставят данни на трети страни: при изпълнение на законови или договорни задължения на “Скипър” ООД или на друго валидно правно основание.


Категории трети лица, получатели на лични данни:

В съответствие с изискванията на Регламент ЕС 2016/679 “Скипър” ООД има право да разкрива лични данни, които обработва, на следните категории получатели:

На физически лица, за които се отнасят данните;
На физически, юридически лица, подизпълнители по възложени от Вас продукти/услуги, оперирани от “Скипър” ООД;
На трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на “Скипър” ООД или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
На банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
Лица, които по възлагане на “Скипър” ООД поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на “Скипър” ООД в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
Лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
На подизпълнители на “Скипър” ООД, които са обработващи лични данни. Скипър” ООД договор/друг правен акт и съгласно инструкциите на “Скипър” ООД.

 Подизпълнителите на “Скипър” ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

Срокът за съхранение на личните Ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

Личните данни, обработвани с цел предоставяне на услугите, достъпни чрез сайтове, платформи и системи на “Скипър” ООД, се съхраняват за срок до една година от датата на прекратяване на договора/регистрацията в системите на “Скипър” ООД или в други онлайн платформи и приложения, поддържани от “Скипър” ООД. За личните данни, свързани с извършени плащания чрез системите, поддържани от “Скипър” ООД, данните се съхраняват съгласно нормативно установените срокове в действащото законодателство;
Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи, се съхраняват поне 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по–дълъг срок;
“Скипър” ООД може да съхранява някои от личните Ви данни за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение на услуги/прекратяване на регистрация/договор за предоставяне на услуги и други, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор във връзка с изложеното до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно решение;
Лични данни, за които липсва изрично законово задължение за съхранение, ще бъдат изтривани след постигане на целите, за които личните данни са събрани и се обработват;
Запис на телефонните разговори – до две години от провеждане на разговора;
Картина (видеозапис) при посещение на офис на “Скипър” ООД – до една година от датата на създаване на записа.


Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от Скипър” ООД:

Като клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

1. Да получите информация за Вашите лични данни, които “Скипър” ООД обработва.
Част от предоставените от Вас лични данни като ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане, номер на документ за самоличност и дата на неговото издаване (ако е изисквана информация за документ за самоличност) не са достъпни за онлайн преглед. Тази информация може да поискате след подаване на писмено искане до “Скипър” ООД в офис на “Скипър” ООД, след като се идентифицирате с документ за самоличност;

2. Да изискате да се коригират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят с оглед целите на обработка: за данните, които нямате възможност самостоятелно да коригирате чрез онлайн платформа/мобилно приложение, оперирани от “Скипър” ООД, е необходимо да подадете искане до “Скипър” ООД по установения за това ред.

3. Да изискате да се изтрият личните Ви данни само в някои от следните случаи:
Същите не са нужни повече за целите, за които са били събрани или обработвани;
При оттегляне на изричното съгласие, в случаите, когато лични данни се обработват само на основание изрично дадено съгласие на субект;
Няма законово или договорно основание за обработването им;
Обработването на данните е признато за незаконно;
Националното или европейското законодателство изискват това.

4. Да изискате да се ограничи обработването на личните Ви данни в някои от следните случаи:
Установено е неправомерно обработване, но Вие желаете само ограничаване обработката на данните Ви, вместо да бъдат изтрити;
При спазване на правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679.

5. Да поискате пренос на личните Ви данни, които Ви засягат и които сте предоставили на “Скипър” ООД, съгласно правата на субекти на данни, предвидени в Регламент ЕС 2016/679 при спазване на правилата и процедурите на “Скипър” ООД, регламентирани в правен акт (клиентски договор). Правото Ви на преносимост касае лични данни, за които са налице следните условия:
а) обработването на данните се основава на Ваше изрично съгласие или на договорно задължение.

б) обработването се извършва по автоматизиран начин.

6. Да възразите пред “Скипър” ООД по всяко време и по Ваши лични причини срещу обработването на лични данни, за които е посочено, че се обработват “Скипър” ООД на основание на легитимен интерес на “Скипър” ООД.
Когато отправеното възражение е срещу обработката на личните Ви данни за останалите цели, “Скипър” ООД ще Ви отговори в разумен срок, но не по-дълъг от един месец, дали счита Вашето възражение за основателно и съответно дали ще прекрати обработването на съответните лични данни за тези цели.

7. Да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава единствено на Вашето съгласие.

8. Да изпратите жалба до Комисията за защита на личните данни, в случай че считате, че правата Ви във връзка с обработването на личните Ви данни са нарушени.


Подаване на искане

“Скипър” ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
За информация, която не е е достъпна или не може да бъде редактирана от клиента в съответната онлайн платформа или мобилно приложение – искане по образец се подава на място в офиса на “Скипър” ООД или по имейл, чрез определен в канален ред с електронна форма за контакт с “Скипър” ООД.


За да бъдете надлежно идентифицирани и за да може “Скипър” ООД да Ви отговори коректно, е необходимо в искането/заявлението по образец да посочите определени задължителни реквизити като данни по Ваш договор, документ за самоличност, телефонен номер, ако желаете да предоставите възможност за връзка с Вас, както и в какво качество желаете да подадете искане за упражняване на правата си по Регламент ЕС 2016/679 – например, клиент/бивш клиент, законен представител, др. Ако представената информация е непълна и/или некоректна, е възможно да не сме в състояние да изпълним Вашето искане или част от него. Настоящите общи условия са в сила от 12.04.2019г.  

 
Календар
Февруари 2024Март 2024Април 2024Май 2024Юни 2024Юли 2024Август 2024Септември 2024Октомври 2024Ноември 2024Декември 2024Януари 2025
Специални оферти
България
Любопитно
15 Март2020 г.
Съобщение относно работа в извънредно положение
Във връзка с въведеното от 13.03.2020г. от Правителството на Република България, извънредно положение за срок от 13.03.2020 г. до 13.04.2020 г., бихме...
22 Декември2019 г.
Разбери как да се ориентираш и избереш правилно място за лятна почивка в Турция.
Предлагаме ви нашите съвети как да изберете почивка в Турция за лятото!   Ранни записвания – ако наистина желаете да отседнете в хуб...
13 Декември2019 г.
Тенерифе е островът, предлагащ хиляди преживявания!
Тук можете да се изгубите сред природата, да се отпуснете на плажа, да се изкачите до върха на вулкана Тейде, да пазарувате, да се разходите по калдар...
„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването на нашите услуги Вие приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах